TRÄNA PÅ SÖDRA

Bli Medlem

Medlemskap i Södra TK:

Södra TK har nolltolernas till doping.  När du ansöker om medlemskap godkänner du per automatik även vårt  antidopingavtal. Södra TK är ansluten till RF och följer RFS regler och rekommendationer.
Avtalet innebär att om medlem ertappas för på med doping så blir denna skyldigt föreningen ett skadestånd på 1 basbelopp(44 400kr)
Södra TK tillämpar även provmedlemskap för nya medlemmar vilket innebär att man under 1 års tid får verka som provmedlem.
§ 22 Föreningens värdeord:
 
Gott kamratskap
Sportsligt uppträdande
Hänsyn till andra
Respekt för individer och kollektiv

 

Som medlem i Södra TK förhåller man sig till får syn på dumpning som föreningen har, vilket innebär att man ej uppsåtligt och/eller systematiskt kastar ned skivstång mot golv vid vändning, stöt eller ryck eller marklyft.  Lyftare ska alltid guida stången ned mot golvet.  Med andra ord skivstång skall tas ned  så kontrollerat som möjligt vid alla tillfällen om så är möjligt utan risk för personskada.
Om medlem ej följer detta riskerar medlem att bli utesluten ur föreningen.

Så här går det till för att bli medlem i södra:

1. Provträna och i lokalen träffa någon från styrelsen( du bokar provträning via info@sodratk.se)
2. Skicka in ansökan till: info@sodratk.se Ange; Namn, Adress, Telefon, Mail, Personnummer, märk mailet med ”Ansökan medlem”
3. Om styrelse godkänner medlemskap(du får svar på mailen), betala avgiften på plusgiro:
4. Plusgiro är: 75 22 13 -9, ange namn och personummer i meddelandefältet.
5. Medlem

 

Medlemskap kan man teckna när som helst på året.
Vad ingår i fullt medlemskap(medlem+träningsavgift): Träning i lokal, fri tillgång till samtliga tränare när dessa är i lokalen. Möjlighet att lösa tävlingslicens i tyngdlyftning och styrkelyft.

För 2015 gäller följande priser:

 
Träning 1 år
Vuxen(över 20):2500 kr
Junior(18-20):2000 kr

ungdom(7-17): 600kr

För kortare tidare av medlemskap, kontakta oss på : info@sodratk.se

Medlemsavgift: 500 kr, För dig som vill verka som stödmedlem, dvs denna avgift inkluderar ej träningsavgift(tillgång till träning i lokal)
Passerkort: Tillgång till lokalen alla tider som Västertorpshallen är öppen kan lösas för 300kr vid godkännande av styrelsen. Passerkort lämnas åter vid avslutat medlemskap.
Maila info@sodratk.se för info om betalning eller besök oss i träningslokalen.

Information 2016:

 

För att förbättra för dig som medlem i Södra TK har sedan 2016 en uppdelning av föreningen skett. Därmed har ytterligare en förening bildats Södra TK Sport. Ser nedan hur fördelning ser ut mellan föreningarna.

Med denna uppdelning finns goda möjligheter att bedriva enklare tävlingar i Södra TK Sports regi som ej är sanktionerade av SSF resp. STF samt att ge möjlighet till nybörjare att prova på att tävla i tyngd- och styrkelyftning. Detta skulle ej kunna vara möjligt via Södra TK då sådana tävlingar inte är tillåtna från förbundens håll. Södra Sport TK kommer förutom att arrangera enklare tävlingar även koncentrerar sig på att förbättra träningsverksamheten.

 

Södra TK kommer att koncentrera sig på tävlingar inom SSF och STF.. Detta medför att både du som är aktivt tävlande samt du som enbart fokuserar på din träning får ännu bättre service i framtiden.

Med denna uppdelning frigör föreningens resurser, föreningen är ideell och styrelse arbetar med detta på frivillig basis. Denna uppdelning är gjord för att du som medlem ska få ut det bästa möjliga av hela Södra.

Södra TK:

* Ägnar sig åt tävlingsverksamhet, med allt som det innebär.

* Är medlem i SSF och STF

*För medlemsregister inkl. rapporterar till SSF och STF

Frågor besvaras på tavling@sodratk.se

 

Södra TK Sport

* Sköter administration, förvaltar träningslokal.

* Huvudsaklig inriktning på träningsverksamhet.

* Arrangerar WS samt ”prova på tävlingar” som inte omfattas av SSF och STF:s verksamheter.

Frågor besvaras på info@sodratk.se